Do

31. Okt 2024

11 Uhr
Mendelssohn-Saal

Verkaufsstart: 15. JUN; für Abonnements & GHO-Card bereits 01. JUN

Werke von Ludwig van Beethoven , Johann Sebastian Bach , Felix Mendelssohn Bartholdy

Verkaufsstart: 15. JUN; für Abonnements & GHO-Card bereits 01. JUN